VIP CATERING

Met regelmaat verzorgen wij in een formele of informele setting, voor bijzondere genodigden de catering.